Lau00a5bomba Bonotsu

(81)993 67 0570
9321-25 BONOTSUCHOnMINAMISATSUMASHInKAGOSHIMA, 898-0101

How was this dive center?